Trang chủ » So sánh quyền lợi thành viên
Phí thành viên đăng tin (Áp dụng từ ngày 1/7/2020)
Thông tin Thành viên thườngThành viên VIP1Thành viên VIP2Thành viên VIP3 / SALON
Đối tượng phù hợp Cá nhân có nhu cầu bán 1 xe hoặc thỉnh thoảng bán 1,2 xeCá nhân là môi giới có số lượng xe bán ítCá nhân là môi giới có nhu cầu bán nhiều xeCông ty/ Salon có nhu cầu bán nhiều xe và quảng bá thương hiệu
Số lượng tin đăng tối đa tại 1 thời điểm 3 tin5 tin10 tin20 tin
Số lần Up / làm mới tin được cấp 1 ngày cấp 1 lần Up1 ngày cấp 2 lần Up1 ngày cấp 4 lần Up1 ngày cấp 6 lần Up
Tin phải qua kiểm duyệt trước khi đăng Đăng ngay ( kiểm duyệt sau)Đăng ngay ( kiểm duyệt sau)Đăng ngay ( kiểm duyệt sau)Đăng ngay ( kiểm duyệt sau)
Có thể thay đổi thông tin liên hệ ( ĐT,tên, địa chỉ) theo từng tin đăng Không có
Chi phí Miễn phí99,000 / 30 ngày160,000 / 30 ngày
(đăng ký tối thiểu 10 ngày)
250,000 / 30 ngày
(đăng ký tối thiểu 10 ngày)
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP / NẠP TIỀN TÀI KHOẢN
Ghi chú:
Tin đăng bán xe của tất cả các thành viên là bình đẳng như nhau, sẽ không ưu tiên tin đăng cho 1 thành viên cụ thể nào cả. Thứ tự ưu tiên trong kết quả tìm kiếm tin bán xe được dựa trên nội dung của tin bán xe( Các tin bán xe có đầy đủ thông tin và có ảnh thật sẽ ưu tiên hơn các tin bán xe có ít thông tin và không có ảnh ) và thời gian đăng tin hay làm mới tin (Up tin) ( các tin mới đăng / làm mới tin sẽ xuất hiện trước các tin đăng cũ hơn) . Tất cả các thành viên trong Bonbanh đều phải tuân theo quy định đăng tinquy định Up tin