Bảng giá dịch vụ

Cảm ơn bạn quan tâm dịch vụ của Nhà Đất Bán 24h, rất mong được hợp tác!
Bảng giá tin đăng áp dụng từ tháng 06/2023
Tin thường
Vip 4
Vip 3
Vip 2
Vip 1
VIP Đặc Biệt
Giá ngày 0 đ 2 000 đ 5 000 đ 8 000 đ 10 000 đ 15 000 đ
Giá tuần (7 ngày) 0 đ 14 000 đ 28 000 đ 49 000 đ 63 000 đ 84 000 đ
Giá tháng (30 ngày) 0 đ 60 000 đ 105 000 đ 180 000 đ 210 000 đ 300 000 đ
Giá đẩy tin 1 000 đ/lần 2 000 đ/lần 3 000 đ/lần 3 000 đ/lần 3 000 đ/lần 3 000 đ/lần
Đăng tối thiểu 30 ngày 30 ngày 30 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU CAM, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

Đang cập nhật